banner

1. Informacje ogólne
Administratorem Twoich danych osobowych jest Only Beauty Studio Małgorzata Zielińska, 03-130 Warszawa, ul. Milenijna 19, NIP: 521-111-61-79. Kontakt z Administratorem: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 602-75-35-32.


Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
•    Przygotowania oferty i realizacji umowy zawartej z nami na usługi fryzjerskie oraz w zakresie udzielonych nam zgód, realizacji obowiązków prawnych, którym podlegamy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
•    udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, realizacji wewnętrznych procedur administracyjnych, w tym statystyk i raportów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionego interesu,
•    archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
•    ewentualnego ustalenia, dochodzenia należności lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Podanie nam Twoich danych osobowych było dobrowolne, jednak niezbędne do przedstawienia oferty i zawarcia umowy.
Odbiorcami Twoich danych osobowych są następujące podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu oraz uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności:
•    upoważnieni pracownicy Administratora,
•    podmioty obsługujące nasze systemy informatyczne, marketingowe, księgowe i prawne,
•    firmy kurierskie i pocztowe.

Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w okresie:
•    trwania umowy,
•    w zakresie udzielonych nam zgód na przetwarzane danych – do czasu wycofania zgody,
•    wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywania i udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej w umowach, gdy przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe, przez okres, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania umowy, ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń.

Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych masz prawo do jej wycofania. Masz prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych w przepisach prawa.

2. Serwis internetowy onlybeautystudio.pl i onlybeautystudio.com.pl 
Operatorem Serwisu [onlybeautystudio.pl] jest Only Beauty Studio Małgorzata Zielińska
03-130 Warszawa, ul. Milenijna 19, NIP: 521-111-61-79.


Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
•    Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
•    Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
•    Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Nazwa.pl S.A, funkcjonującego pod adresem www.nazwa.pl
 
3. Informacje w formularzach.
1.    Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2.    Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3.    Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4.    Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5.    Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6.    Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
 
4. Informacja o plikach cookies.
1.    Serwis korzysta z plików cookies.
2.    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4.    Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
o    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
o    utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
o    określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5.    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.    Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7.    Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9.    Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10.    Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11.    W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 
5. Logi serwera
1.    Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2.    Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  - czas nadejścia zapytania,
  - czas wysłania odpowiedzi,
  - nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  - informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  - adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  - informacje o przeglądarce użytkownika,
  - Informacje o adresie IP.
3.    Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4.    Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
5.    Udostępnienie danych:
  - Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
  - Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
  - Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 
6. Zarządzanie plikami cookies
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

7. Rodo
Only Beuty Studio Małgorzata Zielińska  z siedzibą w 01 – 494 Warszawa ul. Obrońców Tobruku 38 lok. 4 informuje, że w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE L119/1   dalej zwane „RODO”
w celu wykonania  obowiązków prawnych oraz w celu zagwarantowania najwyższych standardów ochrony będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych takich jak w szczególności imię, numer telefonu.
Przedmiotowe dane zostały lub -  w przypadku pierwszej wizyty w salonie Only Beauty Studio będą -pozyskane od Pani/Pana w celu realizacji usług salonu Only Beuty Studio w tym ustalenia zapisów na wykonywanie usług zgodnie z Pani/Pana dyspozycją w ramach  grafiku działania salonu Only Beauty Studio.
Salon Only Beauty Studioinformuje, że z RODO:
1)    ma Pani (Pan)  prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich    
poprawiania, sprostowania;  
2)    przysługuje Pani(Panu) także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu
3)    przysługuje Pani(Panu) także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przedmiotowe dane osobowe będą przetwarzane przez salon Only Beauty Studio przez cały okres świadczenia usług wobec Pani/Pana do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec ich przetwarzania, lub do czasu żądania ich usunięcia;  a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie osobie, której dane dotyczą mogą przysługiwać wobec salonu Only Beauty Studio.

Udzielona przez Panią (Pana ) zgoda na przetwarzanie  danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  jakiego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednakże w przypadku cofnięcia przez Panią /Pana zgody na przetwarzanie  danych osobowych przez salon Only Beauty Studio-  administratora  danych osobowych - uniemożliwi to wykonywanie przez salon Only Beauty Studio usług wobec Pani /Pana.

Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu i/lub profilowaniu

Nasze strony wykorzystują pliki cookies i przestrzegają ustaleń RODO. Więcej szczegółów znajdziesz w dokumencie RODO.

  Wchodząc akceptujesz ww. nasze polityki.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk